Když někomu vyprávím o svých workshopech Zpívání pro pupíky a o tom, jak je důležité, aby nastávající maminky sdílely se svým nenarozeným dítětem hudbu a zpívaly mu, setkávám se často s reakcí, že to přece není až tak důležité, že miminko v bříšku z toho „nemá rozum“ a že k hudbě si najde cestu tak či tak. Většinou nikoho nepřesvědčuji, nicméně stojím si za tím, že maminky, které se svým miminkem v bříšku „muzicírují“, dělají pro něj a pro sebe mnohem víc, než možná tuší.

pregnant-377451_1920V tomto ohledu mne proto velmi zaujal a potěšil jeden z příspěvků na nedávné konferenci, která proběhla u příležitosti Evropského dne muzikoterapie a jejím tématem byla „Muzikoterapie a duševní zdraví“. Renomovaný profesor Wolfgang Mastnak, který působí na univerzitách v Mnichově, Šanghaji a New Yorku, zde hovořil na téma (volně přeloženo) „Hudební kurzy před porodem – dušení zdraví pro dítě a psychiatrická léčba pro matku?“. Své zkušenosti z praxe s muzikoterapií pro těhotné a vlivu hudby na dítě v prenatálním stadiu shrnul do pěti bodů. Uvádím je zde zároveň jako důvody, proč se v těhotenství otevřít hudbě.

 

1) Hudba proti stresu
Stres v těhotenství, hlavně ten stálý a dlouhodobý, je to nejhorší, co můžete svému nenarozenému dítěti nadělit. Následkem může mít dítě problémy s udržením pozornosti, může být bázlivé a celkově se může zbrzdit jeho kognitivní vývoj. Co s tím? Pravidelně odpočívejte, naučte se relaxovat a to ideálně při vhodné hudbě, kterou máte rády. Hudba je skvělá cesta, po které se k odpočinku a uvolnění dostanete mnohem rychleji.

2) Hudba, pohyb a dech k porodu
Hudba (a rytmus v ní) je také skvělý způsob jak se připravit na porod. S hudbou se můžete udržet ve fyzické kondici – můžete při ní pravidelně cvičit (třeba na gymballu) a protahovat tělo; ale můžete při ní také cvičit dech. Nejen psychická, ale i fyzická připravenost a vědomí vlastního dechu jsou klíčové pro zdárný průběh porodu.

3) Zpěv a bonding
Zpěv, resp. matčin hlas oblečený do známé melodie, je ten nejpřirozenejší způsob, jak navázat a upevnit pouto (tzv. bonding) mezi mámou a miminkem ještě před narozením. Miminko váš hlas miluje bez ohledu na to, jestli „umíte zpívat“ a svým hlasem ho tak můžete obejmout ještě před tím, než se narodí.

4) Hudba a náš mozek
Z hlediska neurovědy – hudba ovlivňuje a urychluje zrání mozku. Má totiž vliv na tzv. neuroplasticitu mozku, tedy schopnost mozku „růst“ a vytvářet nová spojení. Podle nejnovějších studií má lidský mozek tuto schopnost celoživotně, ale nejintenzivnější je období ca do 3. roku života jedince. Neznamená to, že když budete dítěti odmalička pouštět Mozarta, bude z něj génius, ale dáváte jeho mozku šanci, aby se lépe a rychleji rozvíjel.

5) Hudba a dveře do kultury
Seznámení s hudbou ještě v bříšku je první seznámení s kulturou „tam venku“. Je to seznámení se zvuky poskládanými do určité melodie, v určité tonalitě typické pro kulturní prostředí, ve kterém žijeme; seznámení s jazykem zpívaným v písních. Poslechem nebo zpěvem písní vlastně vyprávíme dítěti první příběh o tom, kam se narodí.


Stručně a jednoduše řečeno, pokud zpíváme s bříškem a pravidelně relaxujeme u hudby, kterou máme rády, děláme dobře pro sebe i miminko. A dodávám také, že všechno to, co je uvedeno výše, můžete pravidelně prožít a procvičit na workshopech Zpívání pro pupíky – relaxaci s hudbou, zpěv, nácvik dechu a lehké cvičení na gymballech. Přijďte to s námi vyzkoušet a uvidíte!

Hudba a zpěv v těhotenství – může nějak pomoci vám a vašemu miminku?